Uvjeti najma

Agencija za iznajmljivanje, iznajmljuje najmoprimcu, plovilo po sljedećim uvjetima:
• 1. Da svojeručno potpiše ugovor o najmu i time se suglasi s odredbama ugovora.
• 2. Plovila imaju osiguranje prema trećem licu. Ako štetu počinite svojom krivnjom, obvezni ste je platiti. Procjenu štete obavlja djelatnik agencije, a s procjenom ste suglasni.
• 3. Najmoprimac mora posjedovati dokument za upravljanje plovilom ili u suprotnom sam snosi odgovornost.
• 4. Najmodavac će predavati samo kompletno opremljena plovila, napunjena gorivom i u besprijekornom stanju, a isto takvo stanje očekuje se i kod povrata broda.Plovilo se predaje u u dogovoreno vrijeme i na ugovorenom mjestu. Kod dnevnog najma plovila preuzimanje je u 9 sati, a primopredaja do 19 sati.
• 5. Najmoprimac prilikom iznajmljivanja plovila mora uz cijenu najma položiti i depozit (u protuvrijednosti kuna) koji mu se po isteku najma vraća, ako su oprema i plovilo u ispravnom stanju. Također je obvezan položiti osobni dokument (putovnicu ili osobnu iskaznicu) koji mu se po isteku najma vraća ako su oprema i plovilo u ispravnom stanju, te prijaviti relaciju kretanja koja mu se upisuje u ugovor.
• 6. Plovilom isključivo može upravljati najmoprimac, jer u suprotnom gubi pravo na depozit. Nije dopušten podnajam ili prepuštanje plovila trećoj osobi.
• 7. Ako najmoprimac iz bilo kojeg razloga prijevremeno prekine ugovor, novac od plaćenog najma se ne vraća.
• 8. Agencija određuje koliko osoba plovilo može prevoziti. Taj broj ne smije biti prekoračen.
• 9. Najmoprimac je u slučaju havarije obvezan pozvati najmodavca i lučku ispostavu koja će sastaviti zapisnik te plovilo zaštititi za vrijeme postupka. U protivnom sam snosi odgovornost za moguće posljedice.
• 10. Za vrijeme trajanja najma zabranjeno je iznositi pripadajuću opremu, odnosno opremu s popisa.
• 11. U slučaju neslaganja u tumačenju hrvatskog teksta s nekim od drugih stranih jezika, hrvatski tekst će imati prednost.
• 12. Arbitraža – za sve eventualne slučajeve koji se neće riješiti mirnim putem,mjerodavan je Općinski sud u Krku.
9. Najmoprimac je u slučaju havarije obvezan pozvati najmodavca i lučku ispostavu koja će sastaviti zapisnik te plovilo zaštititi za vrijeme postupka. U protivnom sam snosi odgovornost za moguće posljedice. • 10. Za vrijeme trajanja najma zabranjeno je iznositi pripadajuću opremu, odnosno opremu s popisa. • 11. U slučaju neslaganja u tumačenju hrvatskog teksta s nekim od drugih stranih jezika, hrvatski tekst će imati prednost. • 12. Arbitraža – za sve eventualne slučajeve koji se neće riješiti mirnim putem,mjerodavan je Općinski sud u Krku.